Tuesday, January 6, 2009

Kegiatan Kokurikulum : Pelajar Bukan Asrama - Wajib Hadir

Hari Rabu jam 3.30 petang hingga 5.30 petang telah ditetapkan sebagai hari kokurikulum. Semua pelajar asrama dan bukan asrama wajib hadir. Kegagalan pelajar untuk hadir tanpa sebab-sebab rasmi, akan mengurangkan markah kokurikulum pelajar itu sendiri. Kokurikulum menyumbang 10% markah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

No comments:

Post a Comment