Tuesday, January 6, 2009

Asas Penggunaan 10 % Markah Kokurikulum Sebagai Syarat Kemasukan Ke IPTA Sesi 2009 Bagi Calon-Calon SPM

  • Markah hendaklah disedia dan dihantar sebelum 15 Januari 2009.
  • Bagi kiraan markah kemasukan ke IPTA sesi 2009 jumlah markah yang dikira adalah himpunan markah (CGPA) bagi empat tahun terakhir (2005, 2006, 2007 dan 2008 ).
  • Salinan cetakan markah calon SPM hendaklah dihantar ke JPN melalui Pejabat Pelajaran Daerah untuk tujuan pemantauan dan semakan. Senarai ringkas markah bagi setiap sekolah perlu dihantar bersama.
  • Pihak sekolah diminta menyediakan Sijil Pencapaian Kokurikulum kepada setiap calon peperiksaan SPM bagi memudahkan mereka menunjukkan bukti pencapaian.
  • Penilaian adalah berdasarkan “Buku Panduan Penilaian Kokurikulum Sekolah Menengah - Edisi 2007” yang disediakan oleh KPM (semua sekolah diwajibkan menggunakan sistem penilaian ini dan perubahan berdasarkan surat-surat makluman)

No comments:

Post a Comment